Login

Maskinpark

Få leverantörer kan erbjuda utrustning med samma bredd som vi. Vi arbetar kontinuerligt för att alltid ha den maskinpark som är optimal för dina uppdrag genom ständiga investeringar och uppgraderingar.

Vi arbetar främst med egna maskiner eftersom vi anser att det gör oss skickliga att hantera dem och att vi är väl förtrogna med alla funktioner och ingående teknik. En snabb serviceinsats i ett trängt läge kan vara helt avgörande för att inte orsaka förseningar i de senare stegen i projektet.

Egen maskinutveckling

En del av vår maskinpark består av våra egenutvecklade maskiner där vi byggt in vår samlade erfarenhet av krossning av grus sedan början av 1970-talet. Effektivitet, driftsäkerhet och kvalitet på slutprodukten är de viktiga ledstjärnorna i utvecklingsarbetet. Ett arbete som ständigt pågår – och som bidrar till att förfina maskiner och tjänster – för varje uppdrag.


Ta en titt på vår maskinpark

Krossverk
Siktstationer
Grävmaskiner
Hjullastare
Trailerbilar
Elverksgeneratorer kompletta på vagn eller i container

Samt:

  • Komplett verkstad med 16 ton travers samt spolhall, varmgarage, kontor & kallgarage
  • Bandtransportörer 8m – 24m (200-600 t/h) ca: 10 st
  • 2 st hydraulhammare Rammer, vikt 3 ton
 
Postadress: 937 32 Burträsk
Besöksadress: Åsträskvägen 17
Telefon: +46 914 100 65 (vxl)
Fax: +46 914 101 54
Mail: info@agrus.se
Webb: www.agrus.se