Login

Personalsida

Vi är mycket noggranna när vi anställer ny personal.
Vi tittar framför allt på två saker:

  • Personligheten – arbetets karaktär kräver personer som är öppna och flexibla. De måste alltid känna att det mesta är möjligt och anpassa sig efter ständigt förändrade förutsättningar. De måste kunna fatta snabba beslut, enskilt – eller när det behövs – i samråd. De måste också klara att arbeta självständigt, ofta ensamma.
  • Känslan – här menar vi känslan för att hantera maskinerna på ett effektivt och smart sätt. Svårt att sätta fingret på, men det visar sig snabbt om förutsättningarna finns där.

Det är ingen tvekan om att vår kompetenta personal, varav många har arbetat hos oss i många år, har en viktig del i vår framgång. Vi hoppas och tror att du kommer att ha samma uppfattning som vi!


Logga in till Br Anderssons Grus AB personalsidor:

 
Postadress: 937 32 Burträsk
Besöksadress: Åsträskvägen 17
Telefon: +46 914 100 65 (vxl)
Fax: +46 914 101 54
Mail: info@agrus.se
Webb: www.agrus.se