Login

Br. Anderssons Grus

Vi vet att det mesta vilar på grus. Vi vet också att gruset ska uppfylla de specifikationer som ställts och att det ska levereras i precis rätt läge av byggnadsprocessen. Vi vet också att det ibland händer att planerna måste revideras och att vi gemensamt måste anpassa oss efter detta. Kort sagt: vi kan leverera grus.

De flesta av våra kunder återkommer till oss projekt efter projekt. Vi tror att det beror på att det fungerar. Att det offererade priset visade sig vara korrekt även vid en efterkalkyl. För vi vet även att det till syvende och sist handlar om kostnaden för varje ton levererat material.

Sedan början av 1970-talet har vi utvecklat verksamheten steg för steg på en stabil ekonomisk grund och anpassat oss efter efterfrågan. Idag är vi ca: 25 anställda och arbetar främst i Västerbotten, men även i de övriga tre nordligaste länen. Vår utgångspunkt är Burträsk, men det är egentligen mest vårt administrativa och logistiska centrum, de mesta arbetet sker i grustag eller bergtäkter i närheten av varje uppdrag. I Burträsk finns också våra verkstäder där vi utvecklar, förbättrar och servar våra maskiner.

Låt oss räkna på ditt nästa projekt!


Historik

1976 startade bröderna Roland och Karl-Henrik Anderssons handelsbolaget Anderssons Grusförädling efter att ha köpt ett krossverk. I och med starten började man marknadsföra sig som ett ambulerande krossverk som förädlar grus och berg.
I samband med att man två år senare investerade i en lastmaskin anställdes ytterligare personal för att klara den ökande arbetsbelastningen.
1981 ombildades bolaget till aktiebolag med namnet Br Anderssons Grus AB

Under 80-talet investerade man i ytterligare ett krossverk.
Redan under denna tid funderade Roland och Karl-Henrik på hur man skull kunna bli effektivare på marknaden, då jobben var relativt små i förhållande till jobbiga etableringar med många trailertransporter.
1988 byggdes den första egna krossanläggningen, man utgick ifrån Lokomo krosselement och byggde därefter ett komplett, lättflyttat krossverk.
Detta blev en riktig succé, så 1992 byggde man ytterligare en krossanläggning.

Under 90 talet växer bolaget när man investerar en larvburen förkross (Lt-140), en komplett slagkross med siktar, en komplett spindelkross med kona och sikt, en larvburen Lt-100 förkross och en larvburen efterkross Lt-2011 med sikt. man bygger också ett antal eftersiktar.
I slutet av 90 talet köper man en komplett verkstad med spolhall, varmgarage och kallgarage kontorsbyggnad samt en stor tomt. Detta gav i sin tur utrymme för nya tankegångar och idéer för kommande nybyggnationer.

Under 2000 talet investeras i ytterligar tre förkrossar, 2st Lt-140, 1st Lt-110.
Man bygger också nya eftersiktar, tvättsiktar, samt en ny efterkross, Omnicone-1560.
Senaste investeringen bestod av en LT-140 förkross & en ny kubisatorkross.
Idag har företaget ca: 25 anställda och tar på sig hela entreprenader gällande losshållnig & krossuppdrag i Norrland.

 
Postadress: 937 32 Burträsk
Besöksadress: Åsträskvägen 17
Telefon: +46 914 100 65 (vxl)
Fax: +46 914 101 54
Mail: info@agrus.se
Webb: www.agrus.se