Login

Vi har hållit på med grus sedan 1970-talet
och det blir bara roligare!

Om man tänker efter vilar nästan allt som byggs eller anläggs på grus.
Grus är en oerhört viktig del av de flesta stora byggprojekt, oavsett
om det handlar om nya vägar, järnväg eller byggnader för industri och boende.

Br. Anderssons Grus har levererat denna viktiga komponent
sedan 1970-talet, vilket ger oss en framträdande ställning
bland grusleverantörer i norra Sverige.

Bland våra kunder finns de stora byggentreprenadföretagen,
gruvföretag och infrastrukturföretag i de fyra nordligaste länen.

Låt oss bli din stabila och långsiktiga leverantör!

 
Postadress: 937 32 Burträsk
Besöksadress: Åsträskvägen 17
Telefon: +46 914 100 65 (vxl)
Fax: +46 914 101 54
Mail: info@agrus.se
Webb: www.agrus.se