Login

Siktstationer

Eftersikt metso 356
2 st eftersikt metso 256
Eftersikt – tvättsiktanläggning metso 256
Grovsorterare Svedala
Grovsorterare Terex Finlay 883
Jonsson W354 S

 
Postadress: 937 32 Burträsk
Besöksadress: Åsträskvägen 17
Telefon: +46 914 100 65 (vxl)
Fax: +46 914 101 54
Mail: info@agrus.se
Webb: www.agrus.se